50m strelnica

25m strelnica

Broková strelnica

Spoločenská miestnosť

Areál strelnice

Kancelária a predajňa

25 m pištoľová strelnica - Parkour

Broková strelnica

Spoločenská miestnosť - Altánok

Kancelária a predajňa

Areál